QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

  • Môi trường làm việc quốc tế, năng động và đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong đào tạo và vận hành. 
  • Tham gia các buổi huấn luyện chuyên sâu để phát triển bản thân. 
  • Mỗi cá nhân đều là một phần quan trọng của tập thể, được tôn trọng như nhau. Mỗi thành viên luôn đựơc cổ vũ trong việc bày tỏ quan điểm và đưa ra ý tưởng mới cho công việc và sản phẩm, không ngừng học hỏi, cùng đóng góp cho sự phát triển của tập thể. 
  • Đóng góp ý nghĩa cho các dự án xã hội, giáo dục và đào tạo vì cộng đồng Việt Nam.